Strona służy do wpisania swojego numeru konta bankowego. Jego wpisanie pozwoli uczelni na dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto bankowe studenta.

Ta strona przeznaczona jest wyłącznie dla studentów: Wydziału Nauk o Żywności oraz Medycyny Weterynaryjnej

Prosimy o podanie następujących danych:


Imię:

Nazwisko:

PESEL:

Nr ALBUMU:

Numer rachunku bankowego: